HoUM

Náhodný vtip

Ako blondina chyta zajaca? Skryje sa za krik a vydava zvuk mrkvy.

viac vtipov viac vtipov