HoUM

Náhodný vtip

Na kopci stoji zajac a pod kopcom medved. A zajac nanho krici: Medved pod hore! Nechce sa mi. Medved pod hore! Medved sa vyskriabal do polky kopca, zgulal sa nazad. Medved pod hore! Medved sa vyskriabal do tristvrte kopca, zgulal sa nazad. Medved pod hore! Navela, navela sa medved vyskriabal hore a pyta sa: No co je zajac? Medved, vidis tu jahodu? Tak tu nejedz, tu som vcera vecer ocikal.

viac vtipov viac vtipov

Email this funny joke to a friend! 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

Q: What goes VROOM,

SCREECH,VROOM, SCREECH,VROOM, SCREECH?
A: A blonde going through a
flashing red light.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's the difference

between Windows 95 and a virus?
A virus does something.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.