HoUM

Náhodný vtip

Pride pacient k doktorovi a na hlave ma zelenu zabu. Doktor sa ho pyta: "Preboha clovece, ako sa vam to stalo?" A zaba sa z hlavy ozve ludskym hlasom: "Viete, pan doktor, kvak, najskor mi to rastlo ako bradavica ... kvak."

viac vtipov viac vtipov

Easter jokes 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

What would you get if you crossed the Easter
Bunny
with a famous French general?
Napoleon Bunnyparte!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What is the Easter Bunny's favourite state

capital?
Albunny, New York!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What is the Easter Bunny's
favourite sport?

Basket-ball, of course!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Did you hear about the lady whose house was
infested
with Easter eggs?
She had to call an eggs-terminator!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Where did the Easter Bunny go to college?

Johns Hopkins!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Boy 1: ''How did you get that bruise on your
arm?''
Boy 2: ''I ate some Easter candy.''
Boy 1: ''Eating Easter
candy won't give you a bruise.''
Boy 2: ''It will if it's your big
brother's candy!''

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What would you get if you crossed the Easter

Bunny with an overstressed person?
An Easter basket case!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Why was the Easter Bunny so upset?
He was
having a bad hare day!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What would you get if you crossed a
skunk
with a type of Easter candy?
Smelly beans!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What is the Easter Bunny's favourite kind of
story?
A cotton tale!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's pink, has five toes, and is
carried
by the Easter Bunny?
His lucky people's foot!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's long and stylish and full of cats?

The Easter Purrade!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What has long ears, four legs, and is worn on

your head?
An Easter bunnet!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Where does the Easter Bunny go when he needs a
new
tail?
To a re-tail store!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Who is the Easter Bunny's favourite movie
actor?
Rabbit De Niro!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Does the Easter Bunny like baseball?
Oh,
yes. He's a rabbit fan!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Why did you drive the lawn mower over your
Easter
basket?
I thought the plastic grass was growing too high!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Why do we paint
Easter eggs?
Because
it's easier than trying to wallpaper them!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's yellow, has long ears, and grows on

trees?
The Easter Bunana!

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

Why are you stuffing all that Easter candy into

your mouth?''
''Because it doesn't taste as good if I stuff it
in my ears.''

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.