HoUM

Náhodný vtip

Spravca pocitacovej siete bol na sekretariate riaditela instalovat nejaky softver. Vsimol si, ze na modernom drahom plochom monitore je nalepeny biely krizik, vytvoreny z dvoch pruzkov samolepiek. Pyta sa dievciny - "majitelky stroja": To tam co mate za ozdobu? To nie je ozdoba, ale znacka - odveti dievcina. Co za znacka? Mam na obrazovke dve ikony na Word. Jedna z nich vsak nefunguje, tak som si ju preskrtla, aby som na nu zbytocne neklikala.

viac vtipov viac vtipov

Email this funny joke to a friend! 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

Q: What goes VROOM,

SCREECH,VROOM, SCREECH,VROOM, SCREECH?
A: A blonde going through a
flashing red light.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's the difference

between Windows 95 and a virus?
A virus does something.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.