HoUM

Náhodný vtip

Pan doktor, nikto mi neveri. Ale neklamte mi tu!

viac vtipov viac vtipov