HoUM

Náhodný vtip

Idu blondinka a bruneta po ulici. Bruneta hovori Pozri mrtvy vtak. Blondinka pozre hore a hovori. Kde?

viac vtipov viac vtipov