HoUM

Náhodný vtip

Slovenske prislovia v odbornom jazyku: Chemicka zlucenina vodika s kyslikom, ktora produkuje minimalnu uroven hlasitosti, sposobuje eroziu vrstvy hornin, ulozenych pozdlz jej trajektorie. (Ticha voda brehy myje.)

viac vtipov viac vtipov